Küresel Sağlığın Yeni Dönemi – Harvard Business Review Webinar

Farklı disiplinlerden uzmanlık alanlarını ve bakış açılarını bütünleştiren küresel sağlık alanı dönüşürken bu alandaki stratejik yaklaşımlar da değişiyor. Araştırma, yönetim, toplumsal bilinç, kapasite geliştirme, etik vb. noktalar gittikçe önem kazanırken küresel sağlık alanındaki risk ve fırsatları en doğru şekilde değerlendirmek daha da kritik hale geliyor. İhtiyaç duyulan yetkinlik setleri de bu doğrultuda değişiyor.

HBR Türkiye ve Koç Üniversitesi iş birliğinde gerçekleşecek “Küresel Sağlığın Yeni Dönemi” etkinliğinde küresel sağlık alanında yaşanan gelişmeleri farklı eksenlerde ele alacağız. Bu alandaki dönüşümün etkilerini hem strateji hem de İK perspektifinden inceleyeceğimiz etkinliğe davetlisiniz!

https://webinar.hbrturkiye.com/register/kuresel-sagligin-yeni-donemi

İHRACATTA KDV İSTİSNASI-OAİB

EĞİTİMİN ADI:İHRACATTA KDV İSTİSNASI, İADESİ VE İHRACAT BEDELİNİN %10’UNA KADAR İADE UYGULAMASI
EĞİTMEN ADI:-Muhammet Ali AYAZ-PwC, YMM-Ayşegül KAKICI-PwC Vergi Direktörü-Gurur TULGAR-PwC Kıdemli Müdür
YER/TARİH:Zoom Webinar Çevrim İçi – 09/06/2022 Perşembe, Saat : 14:00
EĞİTİMİN İÇERİĞİ: 1- Mal İhracında KDV İadesi (Genel Uygulama)-Yüklenilen KDV hesabı-Vade farkı, kur farkı, ciro primlerinin iadeye etkisi-Nakden ve mahsuben iade2- İhracat Bedelinin %10’una Kadar İade Uygulaması-Uygulamadan yararlanmalı mıyım?-İmalatçı olma şartı, nakden ve mahsuben iade şartları-İade alınacak tutarın hesabı-KDV’siz alımların iade hesabına etkisi3- İhraç Kayıtlı Teslim Uygulamasında KDV İadesi-İade tutarının hesabı-İmalatçı olma şartı-İmalatçı lehine ve aleyhine matrahta meydana gelen değişiklikler4- Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Yapılan İhracat Uygulaması-DİİB sahibi mükellefin iade tutarının hesabı-Aracı İhracatçıya KDV’li satış uygulaması-Eşdeğer eşya uygulamasında KDV iadesi5- İadelerin Hızlandırılmasına İlişkin İlişkin KDV İade
-Yöntemlerin Karşılaştırılmalı Analizi (ATU, HİS, İTUS vb.)6- Hizmet İhracında KDV İadesi