Category Archives: Harvard Business Review

Küresel Sağlığın Yeni Dönemi – Harvard Business Review Webinar

Farklı disiplinlerden uzmanlık alanlarını ve bakış açılarını bütünleştiren küresel sağlık alanı dönüşürken bu alandaki stratejik yaklaşımlar da değişiyor. Araştırma, yönetim, toplumsal bilinç, kapasite geliştirme, etik vb. noktalar gittikçe önem kazanırken küresel sağlık alanındaki risk ve fırsatları en doğru şekilde değerlendirmek daha da kritik hale geliyor. İhtiyaç duyulan yetkinlik setleri de bu doğrultuda değişiyor.

HBR Türkiye ve Koç Üniversitesi iş birliğinde gerçekleşecek “Küresel Sağlığın Yeni Dönemi” etkinliğinde küresel sağlık alanında yaşanan gelişmeleri farklı eksenlerde ele alacağız. Bu alandaki dönüşümün etkilerini hem strateji hem de İK perspektifinden inceleyeceğimiz etkinliğe davetlisiniz!

https://webinar.hbrturkiye.com/register/kuresel-sagligin-yeni-donemi